Where there's a will, there's a way
NO EN

ALPI AKKURAT NÅ

For å sikre fortsatt drift best mulig og for å forhindre smitte, jobber noen ALPIster hjemmefra de neste 14 dagene. Vi har selvfølgelig utarbeidet beredskapsplaner.

Vi vil gjøre vårt beste for å ordne all transport på best mulig måte på de gitte betingelser som stadig endres.