Where there's a will, there's a way
NO EN

ET STERKT NETTVERK

ALPI er en internnasjonal virksomhet med mer enn 1400 dedikerte medarbeidere og kontorer i mer enn 77 land. I tillegg har bedriften faste partnere i så godt som alle land - på alle kontinenter.

 

FRA TO ITALIENERE TIL RESTEN AV VERDEN


Det hele startet i Italia i 1945, da to gode venner, Albo Albini and Alessandro Pitigliani, sammen startet opp firmaet Albini & Pitigliani. Bedriften ledes fortsatt, og er delvis eid, av de to familiene - nå med tredje generasjon ved roret. Navnet ALPI er en sammentrekning av de to familienavnene.

I dag benytter mer enn 20 000 kunder over hele verden ALPIs mønsterpraksis-løsninger for transport- og logistikkoppdrag. En mønsterpraksis som, i tillegg til faglig kompetanse, bygger på ALPIs familieverdier som går ut på å behandle mennesker med respekt og være seg sitt sosiale ansvar bevisst.

VI FRAKTER GJERNE ALT HVOR SOM HELST I VERDEN

Vårt internasjonale oppsett med et bredt nettverk av ALPI-kontorer sørger for at vi kan håndtere transport av så godt som all typer varer og produkter - til og fra så godt alle land. Uansett om det handler om å transportere møbler fra Polen til USA eller maskindeler fra Kina til Portugal - så fikser vi jobben i et samarbeid mellom våre egne kontoroer og utvalgte partnere i de aktuelle landene.

Det innebærer i tillegg at vi kan garantere høy grad av kontinuitet og felles forståelse av service og kommunikasjon på tvers av landegrensene. Til glede og trygghet for våre kunder og deres forretningsforbindelser.