Where there's a will, there's a way
NO EN

GJELDENDE FORHOLDSREGLER

Våre samarbeidspartnere tar ulike tiltak i forb. med smittefare.

På kontoret:

  • har vi anbefalt bruk av hjemmekontor særlig for de som benytter offentlig transport til/fra arbeid
  • vi har minimum 3 meter mellom hver arbeidsstasjon
  • vi har også regler om maks 1 person på printer-rom/scanning
  • vi har også fremhevet håndvask og hygiene samt plassert ut Antibac på flere steder
  • om vi behøver å samles vil vi etterstrebe å avholde møter på Lync
  • utover dette er alle bedt om å holde seg orientert om offentlige påbud/tiltak/anbefalinger og å rette seg etter dette
  • det anbefales også å forsøke å unngå situasjoner med større ansamlinger mennesker. Eksempelvis kan man gjøre ukens storhandel når butikken åpner lørdag i stedet for torsdag eftermiddag.