Where there's a will, there's a way
NO EN

TRAILERE ER UNNTATT FRA EU-KRAV

I en foreløpig versjon av veiledningen tolket EU-kommisjonen først at trailere også måtte returnere til hjemlandet hver åttende uke, men nå er den delen fjernet i en revidert versjon av veiledningen.

Endringen får underveis skryt både politisk og innad i bransjen. Vi anser at det ville fått uoverskuelige konsekvenser for godstransport på vei i EU om semitrailerne måtte flyttes tomme rundt i Europa for å returnere til hjemlandet. Derfor er det veldig positivt at EU-kommisjonen har endret sin veiledning.

Det skal bemerkes at trekkvogner fortsatt må returnere til hjemlandet hver åttende uke.