Where there's a will, there's a way
NO EN

COVID-19 STATUS -
BILTRANSPORT INTERNASJONALT

Flere europeiske land har nå stengt grensene for å forhindre spredning av coronavirus. Selv om godstrafikken ikke er dekket av grensestengingene, har dette allerede resultert i store køer og forsinkelser. Vi regner med at dette vil fortsette i noen tid.

Det er også tegn på at ferger blir avlyst. Dette vil selvfølgelig påvirke leveringstider og kapasitet. Vi informerer fortløpende.