Where there's a will, there's a way
NO EN

STATUS FOR DET EUROPEISKE TRANSPORTMARKEDET

Vi opplever for tiden et europeisk transportmarked med høy etterspørsel etter kapasitet på grunn av økende godsmengder.

Mengden er nå på et høyere nivå enn vi har sett de siste 12 månedene, og vi forventer at trenden vil fortsette de neste månedene.

Kabotasjereglene, sammen med den økte etterspørselen, har ført til økt press på både internasjonal og nasjonal kapasitet. Av samme grunn er det like store og akkumulerte mengder varer i distribusjonssentrene flere steder i Europa. Dessverre kan dette føre til flaskehalser og fare for forsinkelser i transportkjeden.

Hos ALPI gjør vi alt vi kan for å fortsette å finne de riktige løsningene til avtalt tid, men forsinkelser og uregelmessigheter i transportprosessen kan dessverre ikke utelukkes.

Din lokale ALPI-kontakt er tilgjengelig for detaljer om den nåværende situasjonen.