Where there's a will, there's a way
NO EN

TYSKLAND HAR INNFØRT NYE REGLER FOR INNREISE

Godstransport i de fleste delstater er unntatt hvis:

  • sjåføren som utfører godstransporten oppholder seg i Tyskland i mindre enn 72 timer
  • sjåføren som utfører godstransporten oppholder seg i Norge/Danmark eller et annet risiko-område i mindre enn 72 timer
  • godstransitt gjennom Tyskland, inkludert delstater.

I de tre delstatene - Berlin, Mecklenburg-Vorpommern og Hessen - gjelder andre strengere regler, som kan forlenge transittiden med 1-2 dager.
I tillegg forventer vi å kunne opprettholde vårt vanlige servicenivå.

Du er alltid velkommen til å kontakte oss med ytterligere spørsmål.