Where there's a will, there's a way
NO EN

NORGE HAR STRENGE MILJØKRAV. VI TAR DET GJERNE ET SKRITT VIDERE

Transport påvirker miljøet, men det er mye som kan gjøres for å redusere belastningen. Norge har blant verdens strengeste miljøkrav, og de overholder vi naturligvis. Om mulig går vi gjerne litt lenger.

Det handler om planlegging av våre transporter og om å fokusere på spesielle satsingsområder. Vi har implementert databaserte planleggingsverktøy for å sikre hele transportkjeden og få færre tomme kilometere. Våre leverandører av biltransport har lastebiler som oppfyller minst Euronorm 4, og førerne har blitt instruert om å ikke la bilene gå på tomgang ved lessing og lossing.

På våre kontorer og våre lagerhus resirkulerer vi, vi bruker så lite papir som mulig og vi har lansert flere tiltak for å spare strøm og oppvarming.