Where there's a will, there's a way
NO EN

SIKKER SJØFRAKT MELLOM KONTINENTENE

Vi kjenner alle verdens hav, og vi vet hvordan sjøveiene fungerer

Det lønner seg å velge ALPI til sjøfrakt mellom kontinentene. Våre dyktige medarbeidere har lang erfaring med å finne den beste løsningen for hver enkelt oppgave.

Vårt globale nettverk av kontorer og tette samarbeidspartnere sørger for at dine forsendelser får de beste betingelser under hele reisen. Kort fortalt - vi er "hands-on" hele veien.

Pålitelig sjøfrakt

KONTAKT OSS

VI STÅR PÅ

Det er mange gode grunner til å velge ALPI som din neste leverandør av transport- og logistikktjenester. Først og fremst kan du stole på at vi står ekstra på – hver gang. Og det merkes på resultatene.

VÅRE EGNE KONTORER OG
SPEDITØRER I 81 LAND

Vi dekker hele verden med erfaring og kunnskap - helt ned på lokalplanet.

 

EKSPERTER PÅ TRANSPORT
AV SAMLECONTAINERE

Vi håndterer alle typer frakt - alt fra noen få pakker til hele containere.

 

"HANDS ON" ER VEIEN TIL
HØY LEVERINGSSIKKERHET

Våre speditører passer godt på forsendelsene dine og følger dem hele veien frem.